DIN RÖRMOKARE I SVERIGE AB

Ring 010-160 14 00

Miljö & Kvalitet

Vi hanterar alltid vårt avfall och våra kemikalier på ett sätt som minimerar risken för förorening. Vi minimerar även våra transporter genom att samåka. Vi använder oss av elektroniska körjournaler för att bli än mer självmedvetna i hur vi framför våra fordon samt att vi gör detta på ett mer miljövänligt och effektiviserat sätt. På så sätt kan vi enkelt följa upp samt bedöma företagets faktiska miljöpåverkan - så som energiförbrukning och utsläpp.

Vår miljö policy


Vi strävar efter att minska vår miljö påverkan genom att:
  • Alla anställda engageras i miljö tänkande genom utbildningar och information.
  • Hushålla med resurser genom att minska på spill samt sortering av avfall.
I största utsträckning använda oss av de produkter som är dom bästa på marknaden ur miljö synpunkt när vi utför våra vvs installationer.
MILJO  KVALITETMILJO  KVALITET
MILJO KVALITET
VAR KVALITETSPOLICYVAR KVALITETSPOLICY
VAR KVALITETSPOLICY
VÅR KVALITETSPOLICY

Vår kvalitetspolicy

  • Vår verksamhet styrs efter våra kunder efterfrågan behov och önskemål.
  • God service och ett bra samarbete i bolaget vilket ger oss nöjda kunder och glada medarbetare.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra oss samt våra vvs tjänster vilket gör att vi kan leverera bra och kvalitets mässigt utförda jobb. Det gör oss konkurrenskraftiga på marknade.