ROTAVDRAG

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag,
om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.
Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.
Det är utföraren, i det här fallet Din Rörmokare i Sverige, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.