Vattenrening

KINETICO VATTENFILTER.
Har du eget vatten? Vet du vad du dricker?
Mängdstyrt kombinationsfilter. Tar bort järn, mangan, kalk, Uran, partiklar, färg och turbididet.
Speciellt lämpat vid COD/Ytvatten, klarar humusbundet järn.
Fungerar helt utan elektricitet, dubbla filtertankar. 43-68 liter/minut.

Dubbla filtertankar – Inga byten av filtermassor – Nästan helt underhållsfritt – Helt automatiskt
Helt utan elektricitet – Volymstyrt – Humusbundet järn -Färg – Grumlighet – Kalk – Partiklar
Järn – Mangan – Humus – Turbiditet – Uran

BONTECH VATTENFILTER
Har du ett gammalt bontech vattenfilter som strular eller behöver byta filtermassor?
Filtermassorna har en livslängd på ca 5-7år. Vi har filtermassor till detta samt kunskapen.